„НЕПАЛ” - ИЗЛОЖБА НА КОСТАДИН ЖИКОВ ЗА ЗЕМЯТА, КОЯТО ОМАГЬОСВА