Морският свят оживява в 120 кв. м светещи стенописи на крайбрежната алея в Приморско