„Мога там. Искам тук“ ще продължи да връща българи от чужбина и през 2019 година