Младежи разработваха природозащитни проекти с подкрепата на Kaufland