Мистериозният вкус на новата WhatTheFanta бе разкрит