Мария Илиева и Теодор Тодоров казват “Благодаря! От любов към живота” в Хасково