Manchester United и Remington започват дългосрочно глобално сътрудничество