Максим и Стефан Иванови, NEVEREST: Никога не мислехме за отказване въпреки трудностите