„Мадрид в София“, изложба на известния испански фотограф Хоре Романов в „Ливанския колеж“ в София