Leader Academy взе участие в изложбата "Социално предприемачество от първо лице"