Лабораторията за стрийт танци и култура Flava House излиза за първи път на сцена със своите ученици