Красива и изящна, античната жена оживя в Националния археологически музей