Консумацията на тъмна бира в България е предимно сезонна