Кофас представя актуализираните оценки на риска по страни