Клиентите на Kaufland даряват близо 500 000 лв. за ученици в неравностойно положение