Кинопрожекции алармират за екологични проблеми по света и влиянието им върху живота на хората