Kaufland разширява мрежата от електрозарядни станции в обектите си