Kaufland продължава да инвестира в подобряването на градската среда