Kaufland: Скирът е най-търсеният млечен протеинов продукт у нас