Kaufland България организира мащабно споделено залесяване