Картите стават все по-важни за туристите, посещаващи България