Кардиохирургията в Понтика покрива всички световни медицински стандарти