Канал Da Vinci представя животни анархисти през април