Какви документи трябва да съберете, за да кандидатствате за кредитна карта и да получите най-добрите условия?