Как правилно да премахнете увехналите цветове на мушкатото