KLM предоставя филми с аудио описание за незрящи пътници по време на полет