Изящни танци и благотворителност в новия спектакъл "Ах, този танц!"