Изтънчеността на Nespresso среща своето отражение в празнична колаборация с Пиер Ерме