Изложбата „Икигаи“ представя две от най-древните японски изкуства Кири-е и Темари