Изложба „В търсете на форма” представя дърворезбата по нов, различен и атрактивен начин