Излизаме „Извън контурите” през май с изложбата на авторски корици от Kontur Creative