Ива Свещарова и Вили Прагер в един „странен" празник за края... на света