„ИЗВЪН КОНТЕКСТА“ ИЗЛОЖБА НА КОНЦЕПТУАЛНО ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО ОТ ВАРНА