Huawei и Cinelibri канят всички на финалната прожекция на финалистите в Smartphone Film Festival 2020