Хората с нестандартни размери са изправени пред много предизвикателствата, когато пазаруват модни стоки. GLAMI представя резултати от свое проучване и призовава всички заинтересовани страни да се присъединят към революционизирането на пазаруването.