GenSoft купува 4 нови автомобила Toyota Aygo за фирмени нужди