ГЛЕДАМЕ НАПРЕД, КЪМ ПО-ДОБРО И ОТГОВОРНО БЪДЕЩЕ ЗА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ