GLAMI представя резултатите от най-„личното“ проучване на модата досега