Фотопленер на индивидуален принцип в Средногорието