Фотопленер – медитация с Любомир Розенщайн : „Природна фотография с телефон“ - Уникален и обогатяващ опит за любителите на природата и фотографското изкуство