Фотографското онлайн списание Obscura Mag с национален фотографски конкурс и първо печатно издание