Фотографът Алекс Прагер създава новия календар на Lavazza 2023, увенчавайки бара като символичен дом на едно ново човечество