Фото проект на варненски творци бележи артистичен юбилей