Фондация „ПОдЛЕЗНО“ развива умения на деца лишени от родителска грижа чрез изкуство