Филмът на WWF „Нашата планета“ гостува в Сердика Център