Есенните вдъхновения на Дрешника в Пловдивската Нощ