ЕЛИЗАБЕТ МОС БЕШЕ ОБЛЕЧЕНА В КОЛЕКЦИЯТА HILFIGER ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНЕНСТВОТО ПО ПОВОД НАГРАДИТЕ „ЕМИ“ НА СПИСАНИЕТО “LOS ANGELES CONFIDENTIAL“