„Добруджа“-та остава най-предпочитаният хляб у нас