Discovery Channel повдига въпроса за хуманното отношение към животните в документалния филм „Да спасим тукан“