"Диневи Груп" с международно признание за развитието на Черноморието